Mens & Werk NL

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar als zij nu en in de toekomstgezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn en dat zij optimaal hun talenten kunnen benutten tijdens elke levensfase van hun werkende leven. Daarnaast vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Als je hier als bedrijf op tijd op inspeelt en ervoor zorgt dat je medewerkers toegerust en fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, dan werk je aan duurzame inzetbaarheid. Hierdoor is een bedrijf beter voorbereid op de toekomst.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

Er zijn verschillende onderzoeken geweest op dit gebied. Uit deze onderzoeken blijkt dat duurzame medewerkers:

  • zich verbonden voelen met de organisatie en minder verloop vertonen
  • collega’s steunen en een stapje meer zetten voor de organisatie
  • minder ziekteverzuim hebben
  • een hogere productiviteit hebben
  • meer innovatief werkgedrag vertonen

Hierdoor kunnen bedrijven efficiƫnter werken en zijn ze beter in staat nu en in de toekomst hun doelen te bereiken.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Ik begeleid bedrijven bij het duurzaam inzetbaar maken van medewerkers. Ik ontwikkelde hiervoor een methode die inmiddels zijn effect bewezen heeft. Door deze methode bepaalt de medewerker zelf waar zijn behoefte ligt om duurzaam inzetbaar (DI) te blijven. Elke medewerker doet mee op zijn eigen niveau. Hierdoor grijpt de medewerker zijn kans om zich verder te ontwikkelen en vitaal te blijven.

Bewustwording

Kenmerkend voor mijn aanpak is bewustwording. Ik vraag medewerkers bijvoorbeeld aan het begin van het traject: “Wat betekent het voor jou als het bedrijf waar je werkt morgen niet meer bestaat? Ben je dan goed inzetbaar bij een ander bedrijf?” Met dit inzicht gaan de medewerkers vervolgens aan de slag.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ik begeleid zowel het management als de medewerkers gedurende het hele traject. Door beide partijen actief te betrekken wordt het een gezamenlijk project. Tijdens het proces wordt duidelijk wat er al goed gaat en welke knelpunten er liggen. Ik vertaal deze punten in een helder advies. Ik geef aan welke stappen en acties genomen moeten worden om de medewerkers duurzaam inzetbaar en fit voor de toekomst te maken.

Wil je ook duurzaam inzetbare medewerkers?

Wil je weten wat jouw organisatie kan doen om je medewerkers duurzaam inzetbaar te maken? Bel of mail mij dan voor een vrijblijvend gesprek.