Mens & Werk NL

“SLIM – geregeld”

“SLIM – geregeld”

On februari 18, 2020, Posted by , In Duurzame inzetbaarheid, With Reacties uitgeschakeld voor “SLIM – geregeld”

Vanaf maart 2020 kunnen MKB-bedrijven subsidie aanvragen vanuit de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen).

Doelstelling

Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in MKB-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Het ontbreekt bij deze doelgroep vaak aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de medewerkers. 

SLIM investeren

SLIM is een subsidieregeling vanuit de overheid, waarbij individuele bedrijven én samenwerkingsverbanden subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten rondom scholing en ontwikkeling van hun medewerkers. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen tijdens zijn of haar werkzame leven. Het kabinet zal voor deze regeling structureel € 48 miljoen per jaar uittrekken. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen

 • Het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte en het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan;
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers;
 • Het ontwikkelen en invoeren van een methode die werknemers stimuleert om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding.

Zowel interne loonkosten (van hiervoor ingezette functionarissen) als inhuurkosten van externe partijen komen hiervoor in aanmerking.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen

 • 80% van de kosten voor kleine ondernemers (minder dan 50 medewerkers)
 • 60% van de kosten voor overige ondernemers
 • De ondergrens is € 5.000,-
 • Maximale subsidie bedraagt voor:
  • MKB-bedrijven € 24.999,-
  • MKB of grote ondernemingen uit de landbouwsector € 20.000,-
  • Grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector € 200.000,-
  • Samenwerkingsverbanden (o.a. binnen onderwijs) € 500.000,-

Hoe kun je subsidie aanvragen

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen door middel van een online aanvraagformulier. 

 • Hiervoor geldt een vast aanvraagtijdvak, te weten van 1 maart tot 1 april 2020.

Het is dus belangrijk om snel te handelen om dit jaar nog van deze mooie mogelijkheid gebruik te maken.

Meer weten

Heb je interesse in deze regeling? Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Met vriendelijke groet,

Erna Stalknegt

Tel. 06 – 1986 18 18

Comments are closed.