Mens & Werk NL

Je medewerkers Duurzaam Inzetbaar houden. Hoe pak jij dat aan?

Je medewerkers Duurzaam Inzetbaar houden. Hoe pak jij dat aan?

On november 26, 2019, Posted by , In Duurzame inzetbaarheid, With Reacties uitgeschakeld voor Je medewerkers Duurzaam Inzetbaar houden. Hoe pak jij dat aan?

Blijvend productieve medewerkers.

Noodzakelijk voor de toekomst van je bedrijf

De wereld om ons heen verandert continu. De impact van ontwikkelingen zoals Smart Industry raken niet alleen de onderneming, maar ook de medewerkers. Banen veranderen door robottechnologie, digitalisering en ICT-ontwikkelingen. Het is van essentieel belang om je medewerkers in al deze veranderingen mee te nemen zodat zij kunnen blijven bijdragen aan het succes van jouw bedrijf. 

Duurzame inzetbaarheid is geen kostenpost, maar een investering

Duurzame inzetbaarheid gaat over het blijvend productief houden van je medewerkers. Kernbegrippen hierin zijn: competent, fit, betrokken, productief, tevreden en vitaal.

Innovatie, technologische en organisatorische veranderingen binnen je bedrijf moeten zich tijdig vertalen naar een concreet plan van aanpak waarmee je de medewerkers stimuleert mee te gaan in die veranderingen. 

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en alle medewerkers en vraagt om betrokkenheid van beide kanten. Daarin neemt bewustwording een centrale plaats in. Gezamenlijke verantwoordelijkheid begint bij een goede dialoog tussen werkgever en medewerkers. De rol van de leidinggevende is hierbij essentieel. 

Met het programma ‘mijn verbeterde ik’ doet iedereen mee! 

Medewerkers worden betrokken bij het bedenken van verbeter-ideeën. Dat maakt de kans groter dat de medewerkers er zelf mee aan de slag gaan.

Wat maakt dit concept uniek?

De ‘andersom’ benadering van het programma ‘mijn verbeterde ik’ onderscheidt zich van bestaande programma’s. Het programma zet de medewerker aan het werk om zelf na te denken wat hij nodig heeft om duurzaam inzetbaar te blijven. Zelf nadenken over persoonlijke doelen werkt beter als meedoen aan geregelde programma’s die niet goed bij de wensen van de medewerkers aansluiten. Maatwerk is belangrijk. Wat voor de een werkt, hoeft niet voor de ander te werken.

In een projectschema ziet dit er als volgt uit:

Projectschema: ‘Mijn verbeterde ik” (duurzaam inzetbaar zijn)Analyse / Voorbereidingsfase
Aftrap project alle medewerkers
Uitleg doel en aanpak project duurzame inzetbaarheid ‘Mijn verbeterde ik’
Intake/interviews medewerkers en data analyse
 
Terugkoppling analyse
 
Benoemen van Duurzaam Inzetbaarheidsthema’s
 
Terugkoppeling naar alle leidinggevenden en directie
 
De dialoogRealisatie fase
Interactieve bijeenkomst per thema met medewerkers (brainstormsessie) op de gekozen thema’s
om tot verbetervoorstellen te komen. Vormen van projectgroepen.
Terugkoppeling aan leidinggevenden en alle medewerkers welke projecten in
welke vorm eerst.
Concreet worden
Praktische aftrapsessie met projectteams om te komen tot plan van aanpak/realistische
projectplan (middelen, budget en tijdspad)
Acceptatie / Bijstellen projectplannen
 
Terugkoppeling aan leidinggevenden en alle medewerkers welke projecten in welke
vorm eerst.
 
Implementatie projectplannenImplementatie
 
Evaluatie en eventueel bijstellen
 
Comments are closed.