Mens & Werk NL

Medewerkers behouden in deze krappe arbeidsmarkt en de rol van de leidinggevenden hierbij.

Medewerkers behouden in deze krappe arbeidsmarkt en de rol van de leidinggevenden hierbij.

On februari 7, 2022, Posted by , In HR, With Reacties uitgeschakeld voor Medewerkers behouden in deze krappe arbeidsmarkt en de rol van de leidinggevenden hierbij.

Steeds vaker kom ik bij bedrijven -in welke branche dan ook- dat het vinden van nieuwe medewerkers een probleem is. Maar laten we daarbij niet vergeten hoe belangrijk het is om goede medewerkers te behouden. 

Steeds vaker worden medewerkers benaderd om bij een ander bedrijf te komen werken. Een medewerker die al geruime tijd last heeft van een hoge werkdruk, lange werkdagen moet maken en wellicht weinig kans heeft om minder te werken of om zich te kunnen ontwikkelen zal gevoelig zijn als er een aanbod van een andere werkgever ligt waarbij dit wel een optie is.

Een belangrijke vraag is dan wat jouw bedrijf kan doen om medewerkers te behouden. 

De rol van leidinggevenden is hierbij belangrijk. Ga binnen je bedrijf na of de leidinggevenden:

  • Regelmatig in gesprek gaan met de medewerkers om te informeren wat ze belangrijk vinden in hun werk;
  • Geïnteresseerd zijn in de medewerkers en hen laten merken dat er naar ze geluisterd wordt;
  • Eventueel feedback serieus nemen en wat ze doen met deze feedback;
  • Weten wat de medewerkers motiveert;
  • De medewerkers inspireren, motiveren om zich persoonlijk te ontwikkelen door hierin het goede voorbeeld te geven;
  • Fouten maken bij medewerkers accepteren, ze als leermomenten zien en ze helpt om naar de toekomst deze fouten te voorkomen;

Als jij al het bovenstaande kunt bevestigen, zal er een andere redenen zijn waarom een medewerker de organisatie verlaat. Wellicht spelen er dan zaken waar jij geen invloed op hebt. Maar ook dan is het belangrijk om in gesprek te gaan. Wat is de reden om ergens anders te gaan werken? Welke tips heeft hij/zij voor jou? Waar zijn medewerkers die je bedrijf verlaten naar op zoek wat ze binnen jouw bedrijf niet kunnen vinden?

Verbinding, waardering en erkenning. Als leidinggevende speel je daar een hele belangrijke rol in. Maar wat kun je het beste doen om medewerkers te binden? Onderstaande tips kunnen je wellicht helpen:

Een compliment doet wonderen

Hoe fijn is het voor een medewerker om een compliment te ontvangen. Benoem concreet wat het resultaat is van het werk van de medewerker. Dat schouderklopje is heel belangrijk. Daarnaast kun je ook denken aan een beloning in de vorm van een bonus of de medewerker in de gelegenheid stellen om een opleiding/training te volgen. Zorg dat je weet wat jouw medewerkers motiveert, want dit kan bij iedere medewerker verschillend zijn.

Kom na wat je belooft

Zorg ervoor dat de afspraken die je maakt nakomt en je aan beloftes houdt. Medewerkers verwachten dit, geef dus zelf het goede voorbeeld. Als jij beloftes nakomt zullen medewerkers dit ook doen. Verwacht dus van je medewerkers alleen dingen die je zelf ook kunt waarmaken. Voorbeeld: als jij van je medewerkers verwacht dat ze iedere dag op tijd op het werk verschijnen, is het noodzakelijk dat jij dit ook bent. 

Nog een mooi voorbeeld: De medewerker had van de leidinggevende feedback gekregen over het goed voorbereid verschijnen op een vergadering. Echter haar leidinggevende deed precies hetzelfde. Vaak was hij onvoorbereid, kwam vaak te laat op een vergadering, etc. etc. De medewerker vond de feedback dan ook onterecht. De leidinggevende realiseerde zich gelukkig dat hij op dezelfde manier naar verwachtingen moet kijken en zijn gedrag daarin moest aanpassen.  

Wees betrokken

Toon interesse in je medewerkers. Weet jij wat er speelt binnen jouw afdeling en bij jouw medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers uit onvrede over de relatie met hun leidinggevende weggaan. Een goede leidinggevende weet balans aan te brengen tussen menselijkheid en professionaliteit. Door betrokken te zijn weet je wat er speelt bij de medewerker en kun je indien nodig, aandacht besteden aan de behoeften die ze hebben.

Vertrouw je medewerkers

Wellicht heb jij altijd geleerd dat controleren beter is dan vertrouwen. Dit is echter een misverstand. Op lange termijn is vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid veel belangrijker. Door medewerkers te vertrouwen kun je zaken makkelijker los laten en pakt het team het op. Medewerkers voelen dit en zullen zelf het werk organiseren, afspraken maken en zelfstandig werken. Uiteraard blijf je betrokken, maar kun jij je als leidinggevende richten op wat het team van jou nodig heeft. 

Beperk overwerken zoveel mogelijk

Als je regelmatig overwerkt zal de productiviteit afnemen. Volgens onderzoek ligt het omslagpunt daarbij rond 50 uur per week. Als je structureel meer dan 50 uur werkt, wordt je productiviteit per uur lager en zal dit op termijn leiden tot overbelasting. Het is daarom erg belangrijk dat jij als leidinggevende jouw team in de gaten houdt dat ‘het wel leuk blijft’. Bespreek het onderwerp regelmatig en laat daarin ook jouw eigen grenzen zien. 

Bespreek wekelijks de planning en probeer overwerk zoveel mogelijk te voorkomen. En als er overgewerkt moet worden, probeer in overleg gezamenlijk over te werken, zodat ze allemaal de verantwoordelijkheid delen. In de praktijk blijkt dan dat overwerk nauwelijks nog nodig is. Daarnaast doet goed timemanagement wonderen! Besteed hier aandacht aan.

Duurzame inzetbaarheid

Geef ruimte voor ontwikkeling en opleiding. Ga het gesprek aan met je medewerkers en bekijk samen op welke manier de medewerker zich verder kan ontwikkelen. Geef feedback en luister. Bied ruimte voor afwisseling, sta open voor andere manieren van werken en organiseren. Wellicht heeft de medewerker een uitstekend idee. Je kunt een medewerker bieden om meer kennis en kunde op te doen door vaardigheden te trainen.

Geef toekomstperspectief

Weet jij wat de missie en visie van je organisatie is? Bespreek deze met de medewerkers en vraag wat hun doelen zijn voor de lange termijn. Denk samen na over de toekomstplannen van de medewerker. Zo hou je de medewerkers betrokken en kunnen ze mee met de ontwikkeling van je organisatie. 

De bedrijfscultuur

Als leidinggevende heb je veel invloed op het werkplezier van de medewerkers. Iedereen wil werken in een veilige omgeving waar respect is voor elkaar. Hier heb jij als leidinggevende ook een belangrijke rol in. Geef het goede voorbeeld. Zorg voor een klimaat waar feedback, open en eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Wees bijvoorbeeld alert op roddel en pestgedrag en maak dit bespreekbaar. 

Zo zie je maar dat je als leidinggevende veel meer invloed kunt uitoefenen op het behouden van jouw medewerkers. 

Comments are closed.