Mens & Werk NL

Over duurzame inzetbaarheid gesproken

Over duurzame inzetbaarheid gesproken

On maart 28, 2023, Posted by , In Duurzame inzetbaarheid, By ,,, , With Reacties uitgeschakeld voor Over duurzame inzetbaarheid gesproken

De tijd dat medewerkers met diverse regelingen voordelig eerder hun pensioen konden laten ingaan is al lang verstreken. Werknemers moeten juist langer doorwerken. Ondanks dat iedereen dit weet wordt hier door veel bedrijven niet of nauwelijks op ingespeeld. Je zult in je organisatie steeds meer met oudere medewerkers te maken krijgen. Het is belangrijk om hierop te anticiperen en jouw beleid aan te passen.

In je personeelsbeleid is het zaak om aandacht te hebben voor de levensfase waarin iedere medewerker zich bevindt en is het thema duurzame inzetbaarheid meer dan ooit noodzaak.

Bedrijven die werk maken van onderwerpen als duurzame- en flexibele inzetbaarheid, vitaliteit en motivatie, gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken daar de vruchten van.

Duurzame inzetbaarheid: ‘Gezond en met plezier werken. Nu en in de toekomst’.

Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Maar hoe pak je dit nu aan?

GA IN GESPREK!

Maar niet alleen met de directie, ook met de leidinggevenden en de medewerkers. Maak bijvoorbeeld gebruik van vragenlijsten, workshops, brainstromsessies etc. Zorg er daarbij voor dat je niet gaat betuttelen, want dat werkt meestal averechts.

Krijg in beeld waar de prioriteiten liggen en wat er moet gebeuren om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Betrek iedereen in het bedrijf bij de uitkomsten en maak samen plannen. Plannen die wellicht bedrijf breed ingezet kunnen worden, specifiek op een bepaalde afdeling ingezet kunnen worden, maar ook plannen per individu medewerker. Wat de ene medewerker nodig heeft hoeft voor de andere medewerker helemaal niet van toepassing te zijn.

Stel vervolgens concrete acties vast, niet te groot en niet te veel. Duidelijke, goed uit te voeren acties hebben de meeste kans van slagen. Lever maatwerk! Alleen dan is het succesvol. En communiceer met regelmaat met iedereen, zodat ze op de hoogte zijn en er draagvlak gaat ontstaan.

Evaluatie

Evalueer regelmatig de uitvoering van je plannen. Werkt de aanpak om duurzame inzetbaarheid te verbeteren? Wat gaat goed, wat moet beter en wat moet je wellicht niet meer doen?

Borging

Zorg dat de maatregelen die goed werken een vaste plek krijgen in de organisatie. Maak nieuwe plannen en wees niet bang om afscheid te nemen van maatregelen die niet (meer) werken.

En bedenk: Duurzame Inzetbaarheid gaat over gedragsverandering en dat kost gewoon tijd.

Comments are closed.